Elektronikus űrlapok

A Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) a közjegyzői ügyvitel szabályairól 29/2019. (XII. 20.) IM rendelet 12. § (1) bekezdése alapján a beadvány elektronikus úton történő előterjesztésére az alábbi űrlapokat rendszeresíti. A jogszabály értelmében az elektronikus úton kapcsolatot tartónak a beadványt a közjegyzőhöz űrlapon kell előterjesztenie. Ha a fél a beadványát nem a MOKK által rendszeresített űrlapon terjeszti elő, a közjegyző a kérelmet visszautasítja az egyéb beadványban foglalt nyilatkozat pedig hatálytalan.

Az űrlapok általános nyomtatványkitöltő programmal (ÁNYK) tölthetők ki. Az ÁNYK-ra vonatkozó gyakorlati tudnivalók a https://www.nav.gov.hu/magyar_oldalak/nav/ebevallas/abevjava linken érhetők el.

Az űrlapok használata a közzétételük időpontjától kötelező.

Alább a benyújtani kívánt űrlap nevére kattintva letöltheti azt ÁNYK (.jar) űrlapként.

(Feltöltés ideje: 2018. január 1.)
Az űrlap az alábbi kérelmek előterjesztésére használható:

  • előzetes bizonyítás lefolytatására irányuló kérelem
  • igazságügyi szakértő kirendelése iránti kérelem
  • értékpapír és okirat semmissé nyilvánítása iránti kérelem
  • közjegyzői előtti egyezségi eljárás lefolytatására irányuló kérelem
  • hitelbiztosítéki nyilvántartásba bejegyzett jogosult vagy kötelezett jogutódlásának nyilvántartási átvezetése iránti eljárás lefolytatására irányuló kérelem

(Feltöltés ideje: 2018. január 1.)

Az űrlap a hagyatéki eljáráson kívüli közjegyzői nemperes eljárásokban használható, feltéve, hogy az adott eljárásban az elektronikus ügyintézés nem kizárt. Az űrlap fizetési meghagyásos eljárásban, illetve fizetési meghagyás végrehajtására irányuló eljárásban beadvány előterjesztésére nem használható, ezen eljárásokban a MOKK rendszerén (fmh.mokk.hu) keresztül kell elektronikus úton beadványt előterjeszteni.

(Feltöltés ideje: 2018. január 1.)

(Feltöltés ideje: 2018. január 1.)

Az űrlapot a megkeresett pénzintézet cégkapujáról kell feltölteni. Személyes tárhelyről feltöltött válaszokat a MOKK rendszere nem tud befogadni.

(Feltöltés ideje: 2018. január 1.)

6. Végrehajtási kérelmek ÁNYK űrlapjai

b. Elektronikusan előterjeszthető űrlapok (2020. 08. 31-ig használandó űrlapok)


2020. április 1-jétől kezdődően elektronikusan köteles előterjeszteni a végrehajtási kérelmét és annak mellékleteit az, aki az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (Eüitv.) alapján elektronikus kapcsolattartásra köteles és az, aki az eljárásban az elektronikus kapcsolattartást választja. A kérelem előterjesztéséről bővebben a végrehajtási kérelmek előterjesztéséről szóló tájékoztatóban olvashat.
Alább a benyújtani kívánt űrlap nevére kattintva letöltheti azt kitölthető (word) formátumban.

1. Pénzkövetelés behajtására szolgáló végrehajtási lap kiállítása iránti kérelem űrlap

2. Meghatározott cselekmény végrehajtására szolgáló végrehajtási lap kiállítása iránti kérelem űrlap

3. Pénzkövetelés behajtására szolgáló, közjegyzői okirat végrehajtási záradékkal történő ellátása iránti kérelem űrlap

4. Meghatározott cselekmény végrehajtására szolgáló, közjegyzői okirat végrehajtási záradékkal történő ellátása iránti kérelem űrlap

5. Zálogjog érvényesítésére szolgáló, közjegyzői okirat végrehajtási záradékkal történő ellátása iránti kérelem űrlap

6. Zálogtárgy egyszerűsített végrehajtási értékesítésére szolgáló, közjegyzői okirat végrehajtási záradékkal történő ellátása iránti kérelem űrlap

7. A közjegyző határozata és a közjegyző által jóváhagyott egyezség alapján történő biztosítási intézkedés elrendelése iránti kérelem űrlap

c. Elektronikusan előterjeszthető űrlapok (2020. 09. 01-től használandó űrlapok)


2020. szeptember 1-jétől kezdődően elektronikusan az alábbi űrlapok használatával köteles előterjeszteni a végrehajtási kérelmét és annak mellékleteit az, aki az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (Eüitv.) alapján elektronikus kapcsolattartásra köteles és az, aki az eljárásban az elektronikus kapcsolattartást választja. A kérelem előterjesztéséről bővebben a végrehajtási kérelmek előterjesztéséről szóló tájékoztatóban olvashat. A vonatkozó MOKK iránymutatást az iránymutatások között itt olvashatja.

Alább a benyújtani kívánt űrlap nevére kattintva letöltheti azt ÁNYK (.jar) űrlapként.

1. Pénzkövetelés behajtására szolgáló végrehajtási lap kiállítása iránti kérelem űrlap

(Feltöltés ideje: 2020. 08. 31., a csatolható mellékletek mérete legfeljebb 100 MB lehet)

2. Meghatározott cselekmény végrehajtására szolgáló végrehajtási lap kiállítása iránti kérelem űrlap

(Feltöltés ideje: 2020. 08. 31., a csatolható mellékletek mérete legfeljebb 100 MB lehet)

3. Pénzkövetelés behajtására szolgáló, közjegyzői okirat végrehajtási záradékkal történő ellátása iránti kérelem űrlap

(Feltöltés ideje: 2020. 08. 31., a csatolható mellékletek mérete legfeljebb 100 MB lehet)

4. Meghatározott cselekmény végrehajtására szolgáló, közjegyzői okirat végrehajtási záradékkal történő ellátása iránti kérelem űrlap

(Feltöltés ideje: 2020. 08. 31., a csatolható mellékletek mérete legfeljebb 100 MB lehet)

5. Zálogjog érvényesítésére szolgáló, közjegyzői okirat végrehajtási záradékkal történő ellátása iránti kérelem űrlap

(Feltöltés ideje: 2020. 08. 31., a csatolható mellékletek mérete legfeljebb 100 MB lehet)

6. Zálogtárgy egyszerűsített végrehajtási értékesítésére szolgáló, közjegyzői okirat végrehajtási záradékkal történő ellátása iránti kérelem űrlap

(Feltöltés ideje: 2020. 08. 31., a csatolható mellékletek mérete legfeljebb 100 MB lehet)

Technikai jellegű kérdésemmel kihez fordulhatok segítségért?

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatosan technikai jellegű kérdése merülne fel, kérjük keresse fel a MOKK Technikai Információs Csoportját, az alábbi elérhetőségek egyikén:

telefon: 06-1-231-4008

email: eugyintezes@mokk.hu