Elektronikus űrlapok

A jogszabály értelmében az elektronikus úton kapcsolatot tartónak a beadványt a közjegyzőhöz űrlapon kell előterjesztenie. Ha a fél a beadványát nem a MOKK által rendszeresített űrlapon terjeszti elő, a közjegyző a kérelmet visszautasítja az egyéb beadványban foglalt nyilatkozat pedig hatálytalan.

Az űrlapok használata a közzétételük időpontjától kötelező.

Az űrlapok általános nyomtatványkitöltő programmal (ÁNYK) tölthetők ki. Az ÁNYK-ra vonatkozó gyakorlati útmutató letöltéséhez kattintson ide.

Az űrlap közzétételének időpontja: 2018. január 1.

(Az űrlap az előzetes bizonyítás, az igazságügyi szakértő kirendelése, az értékpapír és okirat semmissé nyilvánítása, a közjegyző előtti egyezségi eljárás, a hitelbiztosítéki nyilvántartásba bejegyzett jogosult vagy kötelezett jogutódlásának nyilvántartási átvezetése iránti eljárás lefolytatására irányuló kérelem előterjesztésére használható.)Az űrlap közzétételének időpontja: 2018. január 1.

(Az űrlap a hagyatéki eljáráson kívüli közjegyzői nemperes eljárásokban használható, feltéve, hogy az adott eljárásban az elektronikus ügyintézés nem kizárt. Az űrlap fizetési meghagyásos eljárásban, illetve fizetési meghagyás végrehajtása iránti eljárásban beadvány előterjesztésére NEM használható!)Az űrlap közzétételének időpontja: 2018. január 1.

Az űrlap közzétételének időpontja: 2018. január 1.

(Az űrlapot a megkeresett pénzintézet cégkapujáról kell feltölteni. Személyes tárhelyről feltöltött válaszokat a MOKK rendszere nem tud befogadni.)Az űrlap közzétételének időpontja: 2018. január 1.

6. Elektronikusan előterjeszthető végrehajtási kérelmek

2020. szeptember 1-jétől kezdődően elektronikusan az alábbi űrlapok használatával köteles előterjeszteni a végrehajtási kérelmét és annak mellékleteit az, aki az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (Eüitv.) alapján elektronikus kapcsolattartásra köteles és az, aki az eljárásban az elektronikus kapcsolattartást választja. A kérelem előterjesztéséről bővebben a végrehajtási kérelmek előterjesztéséről szóló tájékoztatóban olvashat.Alább a benyújtani kívánt űrlap nevére kattintva letöltheti azt ÁNYK (.jar) űrlapként.

1. Pénzkövetelés behajtására szolgáló végrehajtási lap kiállítása iránti kérelem űrlap

(Feltöltés ideje: 2020. 08. 31., a csatolható mellékletek mérete legfeljebb 100 MB lehet)

2. Meghatározott cselekmény végrehajtására szolgáló végrehajtási lap kiállítása iránti kérelem űrlap

(Feltöltés ideje: 2020. 08. 31., a csatolható mellékletek mérete legfeljebb 100 MB lehet)

3. Pénzkövetelés behajtására szolgáló, közjegyzői okirat végrehajtási záradékkal történő ellátása iránti kérelem űrlap

(Feltöltés ideje: 2020. 08. 31., a csatolható mellékletek mérete legfeljebb 100 MB lehet)

5. Zálogjog érvényesítésére szolgáló, közjegyzői okirat végrehajtási záradékkal történő ellátása iránti kérelem űrlap

(Feltöltés ideje: 2020. 08. 31., a csatolható mellékletek mérete legfeljebb 100 MB lehet)

Technikai jellegű kérdésemmel kihez fordulhatok segítségért?

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatosan technikai jellegű kérdése merülne fel, kérjük keresse fel a MOKK Technikai Információs Csoportját, az alábbi elérhetőségek egyikén:

telefon: 06-1-231-4008

email: eugyintezes@mokk.hu