Ki állítja ki az Apostille- tanúsítványt?

Amennyiben közjegyzői okiratot szeretne felülhitelesíteni, forduljon a Magyar Országos Közjegyzői Kamarához. A közjegyzők által kiállított (hitelesített) okiratok külföldi felhasználás céljából történő felülhitelesítését a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) látja el.

A MOKK végzi a következő közokiratok hitelesítését, illetve Apostille tanúsítvánnyal történő ellátását:

  • közjegyző aláírásával és pecsétjével ellátott közokiratok,
  • a közjegyzői levéltáros által kiadott hiteles másolatok,
  • a fenti közokiratokról készített hiteles fordítások.

A MOKK Aposttile-ügyfélfogadását itt találja.