Meg kell jelennie mindkét félnek személyesen ahhoz, hogy a Házassági és Élettársi Vagyonjogi Szerződések Nyilvántartásába bejegyezzék a felek által kötött vagyonjogi szerződést?

A vagyonjogi szerződésnek a nyilvántartásba történő bejegyzése – továbbá a szerződés módosítása, törlése, megszüntetése vagy megszűnése tényének bejegyzése – iránti kérelmet a vagyonjogi szerződést megkötő felek személyesen, közösen terjeszthetik elő, tehát mindkettőjüknek meg kell jelenni a közjegyző előtt.