Így lesz érvényes az otthon készített végrendelet

Sokan szeretnének végrendelkezni a mostani helyzetben, ugyanakkor nem akarják elhagyni otthonukat. Fontos tudni, hogy a legtöbb ember közjegyző vagy ügyvéd közreműködése nélkül is készíthet érvényesen végrendeletet, csak figyelni kell a részletekre. Az otthon készített végrendeleteket utólag, a járványveszély elmúltával is be lehet vezettetni a Végrendeletek Országos Nyilvántartásába.

Végrendeletet akkor érdemes készíteni, ha a törvényes öröklés rendjétől eltérően szeretnénk a vagyonunk sorsáról halálunk utánra rendelkezni. Szinte mindenki készíthet saját maga végrendeletet, és ha az alapvető szabályokat betartja, végakarata ugyanannyira érvényes lesz, mintha azt közjegyző előtt, úgynevezett közvégrendeletben teszi, vagy ügyvéd segítségét kéri. Normális körülmények között természetesen kifejezetten előnyös, ha a fontos és bonyolult öröklési kérdésekben szakemberhez fordulunk, a járvány okozta fertőzésveszély miatt most azonban mindenki jobban teszi, ha saját maga gondoskodik végrendelete elkészítéséről, ha teheti.

Ahhoz, hogy a magánvégrendelet érvényes legyen, elsősorban néhány fontos alaki és tartalmi szabályt kell betartani.

Alaki szabályok

  • Saját kézzel írt végrendelet. Ha magunk írjuk, ügyeljünk rá, hogy elejétől a végéig kézzel írjuk és írjuk alá. Ezzel hitelesítjük és biztosítjuk, valóban általunk készített, a mi akartunknak megfelelő dokumentumról van szó. Ebben az esetben nem kellenek tanúk.
  • Géppel, vagy más által írt végrendelet. Ha géppel írjuk vagy mással íratjuk a végrendeletet, gondoskodjunk két tanúról. Ilyen esetben két tanú együttes jelenlétében kell a végrendelkezőnek aláírnia a végrendeletét vagy ha azt már aláírta, az aláírást két tanú előtt, azok együttes jelenlétében a magáénak kell elismernie. Ügyeljünk a tanúk megválasztására, hiszen például érvénytelen az a juttatás, amit a tanúnak rendel a végrendelkező, kivéve, ha ezt a részt sajátkezűleg írja és aláírja. A tanú részére szóló juttatás akkor sem érvénytelen, ha a végrendelet megalkotásában az érintett tanún kívül még két tanú vett részt. A végrendelet minden lapját írják alá a tanúk és mi is. A végrendelet érvényességének azonban nem feltétele, hogy a tanúk a végrendelet tartalmát ismerjék, de a végrendeleten egyértelműen fel kell tüntetni, hogy ők tanúként írják alá azt.
  • Az is fontos, hogy feltüntessük a végrendelet készítésének idejét, és ha több különálló lapból áll, feltétlenül lássuk el folyamatos sorszámozással a lapokat.
  • Szóbeli végrendelet. A végrendelettel kapcsolatos leggyakoribb tévhit a szóbeli végrendelkezés lehetősége, mely szerint, ha a családtagok tanúsítják az örökhagyó szóban elmondott ígéreteit, vagy arról hangfelvétel készül, az elegendő az örökléshez és nem kell írásos végrendelet. Pedig ez nem így van, szóbeli végrendeletet csak az tehet, aki az életét fenyegető olyan rendkívüli helyzetben van, amely írásbeli végrendelet tételét nem teszi lehetővé (például szívroham vagy autóbaleset).

Tartalmi javaslatok

  • Fontos, hogy a dokumentumban mind az örökhagyó, mind az örökös(ök) személye beazonosítható legyen, de ez nem jelenti azt, hogy bármelyikük összes adatát és igazolványainak számát tételesen fel kellene tüntetni. Ha egy örökös van, nem kell az összes vagyontárgyat felsorolni, de a nem nyilvánvaló – például egy raktárban elhelyezett festmény, állampapír – vagyonelemeket érdemes beleírni, hogy azt az örökös később tudja, mit kell keresni.
  • A házilag készült végrendeletek legnagyobb kockázata, hogy az a fiók mélyére, vagy egy könyv lapjai közé kerül, az örökösök, pedig azt sem tudják, hogy készült egyáltalán végrendelet. Ezért érdemes beszélni róla, hogy írtunk végrendeletet, hogy az örökösök tudják, hogy keresniük kell. Annak tartalmáról ugyanakkor senkinek sem vagyunk kötelesek beszámolni.

Fontos, hogy a végrendeletet a járványveszély elmúltával is lehet – és érdemes is – közjegyzői letétbe tenni, és a bejegyeztetni a Végrendeletek Országos Nyilvántartásába, így az biztosan előkerül majd a hagyatéki eljárásban.

Nem készíthet otthon saját magának írásbeli végrendeletet, és szóbeli végrendeletet sem tehet, aki még nem nagykorú, vagy akinek a cselekvőképességét korlátozták a vagyoni jognyilatkozatai tekintetében. Ő kizárólag közjegyzőnél végrendelkezhet. Ugyanígy a vak, írástudatlan, illetve olvasásra vagy nevének aláírására képtelen állapotban van, írásban érvényesen kizárólag közvégrendeletet tehet, viszont ő életveszélyes helyzetben szóban is végrendelkezhet.