A közjegyzői okiratba foglalt szerződés vagy jognyilatkozat alapján közvetlen bírósági végrehajtásnak van helye, ha a kötelezett nem teljesít. A közjegyzői okirat így alkalmas arra, hogy a feleket szerződésszerű magatartásra kényszerítse a megállapodásukban foglalt rendelkezések közvetlen végrehajtásával. A közjegyzői okirathoz kapcsolódó közvetlen végrehajtás lehetősége megkíméli a szerződésszerűen teljesítő felet egy elhúzódó per költségeitől.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2020. szeptember 1-étől jelentősen megváltoztak a végrehajtási kérelmek előterjesztésének szabályai. Az ezzel kapcsolatos tájékoztatót ezen a linken érheti el.

A közjegyző által közokiratba foglalt kötelezettségvállalások nem teljesítése (pl. lejárt fizetési határidő, elmaradt törlesztő részlet, stb.) esetén a közjegyzői okiratban szereplő jogosult kezdeményezheti az okiratban szereplő kötelezett ellen a közvetlen bírósági végrehajtási eljárás megindítását.

A közjegyző végrehajtási záradékkal akkor láthatja el a közjegyzői okiratot, ha az tartalmazza

  • a szolgáltatásra és ellenszolgáltatásra irányuló, vagy egyoldalú kötelezettségvállalást,
  • a jogosult és a kötelezett nevét,
  • a kötelezettség tárgyát, mennyiségét (összegét) és jogcímét,
  • a teljesítés módját és határidejét, továbbá
  • a közjegyzői okiratba foglalt követelés bírósági végrehajtási útra tartozik, és a követelés teljesítési határideje letelt.

Ha a kötelezettség feltételnek vagy időpontnak a bekövetkezésétől függ, a végrehajthatósághoz az is szükséges, hogy a feltétel vagy időpont bekövetkezését közokirat tanúsítsa. A közjegyző továbbá végrehajtási záradékkal látja el a zálogszerződésről szóló közokiratot, ha a követelés teljesítési határideje letelt.

A közjegyző a végrehajtási lapot akkor állíthatja ki, ha a végrehajtandó határozat

  • kötelezést (marasztalást) tartalmaz,
  • jogerős vagy előzetesen végrehajtható,
  • a teljesítési határidő letelt.

Közjegyző által jóváhagyott egyezség alapján akkor is végrehajtható okiratot lehet kiállítani, amennyiben a jóváhagyó végzést megfellebbezték.

Közjegyzői okirat végrehajtását tehát az okiratot készítő közjegyzőnél kérheti a jogosult, ha a teljesítési határidő eltelt, vagy közjegyzői okirattal igazolja a felmondást és annak adóssal történt közlését.

Az egyes végrehajtási cselekményeket az illetékes önálló bírósági végrehajtó foganatosítja.