Amennyiben már rendelkezik saját kezűleg készített végrendelettel, úgy lehetősége van az Ön által készített magánvégrendeletet közjegyzői letétbe helyezni. A közjegyzőnél őrzött végintézkedés garancia a végrendelet biztos előkerülésére és a végrendelkező akaratának feltétlen érvényesülésére.

Lehetőség van arra, hogy az ügyfél írásbeli magánvégrendeletét nyíltan vagy borítékba zárva letétbe helyezze a közjegyzőnél azzal a kijelentéssel, hogy az okirat a végrendeletét tartalmazza. Abban az esetben, ha az ügyfél a sajátkezűleg írt vagy a más által írt végrendeletét aláírja, és akár nyílt, akár zárt iratként a közjegyzőnél – végrendeleteként feltüntetve – személyesen letétbe helyezi, akkor írásbeli magánvégrendelete alakilag érvényes lesz.

A végrendelet letétbe helyezéséről a közjegyző jegyzőkönyvet készít, a végrendelet átvételéről a félnek pedig elismervényt ad, és a végrendeletet elzárva őrzi. A közjegyző a letétbe helyezést követő 72 órán belül a végrendelet letételének tényét bevezeti a Magyar Országos Közjegyzői Kamara által működtetett Végrendeletek Országos Nyilvántartásába, amely garanciát jelent arra nézve, hogy az az ügyfél után lefolytatandó hagyatéki eljárás során előkerül.

Ha az ügyfél szeretné a végrendeletét visszavenni, akkor a közjegyző a végrendelet letevőjének vagy az erre a célra adott meghatalmazással ellátott meghatalmazottjának – kívánságára – a nála letett végrendeletet visszaadja, amelyről szintén jegyzőkönyvet készít. A közjegyző ebben az esetben tájékoztatja a felet arról, hogy a végrendelet visszaadása után végrendelete alakilag nem lesz érvényes, ha az nem felel meg a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben előírt alaki érvényességi feltételnek.