Dr. Bartha Bence
Közjegyzőjelölt

Tanulmányok

Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Doktori Iskola

Doktorandusz

2018 –

Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar

Jogi doktori diploma

2018

Szakmai tapasztalatok

Közjegyzőjelölt

Dr. Tóth Ádám Közjegyzői Iroda

2018 –

Nyelvtudás

Angol nyelvből középfokú nyelvvizsgával rendelkezik.

Tagságok

Magyar Országos Közjegyzői Kamara – Közjegyzők Közlönye Szerkesztőbizottsága

Tag

2020 –

Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete

Tag

2018 –

Oktatási tevékenység

KRE-ÁJK Polgári Eljárásjogi Tanszék

megbízott óraadó; oktatott tárgy: Ügyviteli ismeretek II. – Az elektronikus eljárások joga

2019/2020. tanév – 1. félév

Publikációk

Az 1952. évi polgári perrendtartás tárgyalási szerkezete a szocialista perjog idején

In: Közjegyzők Közlönye, 2020. 1. sz. 29-60. (2020)

Az érdemleges tárgyalás és a szóbeliség elve a Plósz Pp.-ben

In: Miskolczi, Bodnár Péter (szerk.) XVII. Jogász Doktoranduszok Országos Szakmai Találkozója

Budapest, Magyarország: Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar,

(2020) pp. 27-40., 14 p.

Peralapítást előkészítő cselekmények a Plósz Pp.-ben

In: Miskolczi, Bodnár Péter (szerk.) XVI. Jogász Doktoranduszok Országos Szakmai Találkozója

Budapest, Magyarország : Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar,

(2020) pp. 25-34.

A római peres eljárás és a Polgári Perrendtartás néhány szerkezeti összefüggése

In: Erdős, Csaba (szerk.) Doktori Műhelytanulmányok 2019 – Doctoral Working Papers 2019

Budapest, Magyarország, Gondolat Kiadó, (2019) pp. 236-249.

Peralapító cselekmények a Plósz Pp.-ben

KRE-DIT: A KRE-DOK ONLINE TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 2019/2. 25 p. (2019)

Az elsőfokú eljárás szerkezete és fogalmai a polgári perben

In: Közjegyzők Közlönye 2019/2. 60-78., 19 p. (2019)

A Plósz-Pp. és az új Polgári Perrendtartás osztott tárgyalási rendszerének összevetése

In: Miskolczi, Bodnár Péter (szerk.) XIV. Jogász Doktoranduszok Országos Szakmai Találkozója

Budapest, Magyarország: Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar,

(2019) pp. 51-62.

A tárgyalási szerkezet változásainak hatásai – témaindító

KRE-DIT: A KRE-DOK ONLINE TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 2018/2 Jogtudományi tanulmányok

11 p. (2018)

A hálózatbiztonság Európai Uniós szabályozásának folyamata a NIS irányelv elfogadásáig

In: Bogárdi, Dóra; Kocsis, Gergő (szerk.) Jog és innováció tanulmánykötet

Budapest, Magyarország, Stádium Intézet, (2017) 56-70.