Tartoznak neked? 6+1 dolog, amit érdemes tudnod

Sokféle oka lehet annak, hogy futnunk kell a pénzünk után – például vissza nem fizetett baráti kölcsön, elmaradt lakásbérleti díj vagy munkabér, vállalkozónak adott előleg, meg nem fizetett kártérítés. Aggódni nem kell, mert van egy kevésbé ismert, mégis egyszerű és jogszerű megoldás, amellyel hosszas pereskedés nélkül, akár néhány hét alatt a pénzünkhöz juthatunk. Sőt, még bizonyítékok csatolásához sincs hozzá szükség.

Nincs bosszantóbb annál, mint ha tartoznak nekünk és heteken-hónapokon át hitegetnek, hogy hamarosan most már tényleg rendezni fogják az összeget. Sokan barátjuknak, ismerősüknek adnak kölcsön, mások az albérlőjükkel járnak pórul, aki nem fizeti a bérleti díjat és a lakásból sem hajlandó kiköltözni. Sajnos olyanról is gyakran hallani, hogy a vállalkozó lelép az átvett előleggel, vagy a szomszéd nem hajlandó megfizetni a nekünk okozott kárt. Ahány ember, annyi eset, egy azonban közös bennük: a károsult futhat a pénze után. Elmondjuk, mit érdemes tudni, hogy elkerüld a hasonló csapdákat, illetve egyszerűen, gyorsan és törvényesen oldd meg a hasonló helyzeteket.

1. Mindig írásban szerződjünk!

Legyen szó baráti kölcsönről, bérleti szerződésről vagy vállalkozói megállapodásról, fontos, hogy mindig készüljön róla írásbeli szerződés. Még erősebb biztosítékot kapunk, ha a szerződést közjegyzői okiratba foglaltatjuk. Ebben az esetben ugyanis a közjegyző azonnal végrehajtást indíthat az adós ellen, ha az nem fizet időben vagy pontosan. A közjegyzői okirat az adóst is védi arra az esetre, ha a kölcsönadó, főbérlő vagy megbízó több pénzt követelne tőle, mint amennyiben megállapodtak.

2. Ha nincs szerződés, sincs veszve minden

Akkor sincs veszve minden, ha egyáltalán nem kötöttünk szerződést a megállapodásunkról, bár jó, ha van írásos nyoma annak, pontosan miben állapodtunk meg. Ilyenkor a fizetési meghagyásos eljárás (fmh) segíthet, amelyet bárki kezdeményezhet bármelyik közjegyzőnél, akinek lejárt pénzkövetelése van. A közjegyző a törvényben foglaltak szerint kibocsátja a fizetési meghagyást és kézbesíti azt a kötelezett (adós) címére. Ha az adós nem vitatja a követelést, akkor a fizetési meghagyás jogerőre emelkedik, ami olyan, mintha jogerős bírósági ítélet született volna, és a közjegyző – a jogosult kérelmére – elrendeli a követelés végrehajtását. Ezzel akár néhány héten belül a pénzéhez juthat az, akinek tartoznak.

3. Nem szükséges bizonyítékot csatolni

Ne hagyd elévülni jogos követelésedet, mint azt sokan teszik! Az ismerethiány és az elhúzódó pereskedéstől való félelem miatt nagyon sokan lemondanak a pénzük visszaszerzéséről. A tévhitekkel ellentétben a fizetési meghagyásos eljárás megindításához nincs szükség a ki nem fizetett számlák, szerződések vagy más bizonyítékok csatolására – csupán közjegyzőhöz kell fordulni. A szerződés és az okirat hiánya legfeljebb akkor jelenthet nehézséget, ha a kötelezett ellentmond a fizetési meghagyásnak, és emiatt perre kerül sor, ahol viszont már bizonyítani kell a követelés jogszerűségét.

4. Hárommillió forint alatt kizárólag így juthatunk a pénzünkhöz

2018-tól hárommillió forint alatti tartozás esetén bírósághoz nem, kizárólag csak közjegyzőhöz fordulhatunk, hogy bocsásson ki fizetési meghagyást az adósunk ellen. Az eljárás felső határa viszont 2018-tól 30 millió forintra csökkent, az e fölötti pénzköveteléseket csak bírósági úton lehet érvényesíteni.

5. Legalább az adós címét ismerni kell

A fizetési meghagyás akkor kezdeményezhető, ha neked és az adósodnak is van magyarországi kézbesítési címe, azaz lakó- vagy tartózkodási helye, székhelye, fióktelepe vagy kereskedelmi képviselete. Egy cég esetén nem elegendő például, ha a fizetési meghagyást a vállalkozás kézbesítési megbízottjának címezzük. Jó hír viszont, hogy akkor is a pénzedhez juthatsz, ha az adósod elhagyja Magyarországot, és másik EU-s országba költözik, ez esetben ugyanis európai fizetési meghagyást indíthatsz ellene. Ezt Dánia kivételével bármely EU-tagállamban kézbesítési címmel rendelkező adós ellen meg lehet indítani, nem vitatott pénzkövetelések esetén.

6. Az egyéni vállalkozóknak erre is figyelni kell

2018-tól az egyéni vállalkozók a fizetési meghagyásos eljárást kizárólag elektronikus úton, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elektronikus rendszerén keresztül kezdeményezhetik és intézhetik. Fontos, hogy ellentmondással is kizárólag elektronikus úton élhetnek, amennyiben fizetési meghagyást kapnak. Ha nem így járnak el, a közjegyzőnek hiánypótlás nélkül vissza kell utasítania az ellentmondást.

6 + 1. A végrehajtást neked kell kérelmezned

Amennyiben a fizetési meghagyás ellen nem nyújt be ellentmondást az adósunk, és az jogerőssé válik, a végrehajtási eljárást nekünk kell megindítani. Sokan nincsenek tisztában azzal, hogy a jogerős fizetési meghagyás önmagában nem elég, a jogosultnak kell kérelmeznie a végrehajtást az eljáró közjegyzőnél. Ez további költséget jelent, amely azonban – a többi eljárási költséggel együtt – szintén az adósra hárítható.