Behajthatják rajtam az elévült tartozást?

Elévült tartozás révén fizetési meghagyást kaptam, amin egy korábbi szolgáltatóm van jogosultként feltüntetve egy hat évvel ezelőtti számla miatt, amit annak idején nem fizettem be, mert úgy küldték ki a csekket, hogy már nem is volt velük szerződésem. Mivel ez a követelés szerintem már egy éve elévült, nem foglalkoztam vele. Most viszont levonták az összeget a munkabéremből, és nem hajlandók visszafizetni.  Miért történt mindez?

Elévült tartozás? Mit tegyünk és mit ne!

Sokan nem tudják, mihez kezdjenek, ha fizetési meghagyást hoz a postás, főleg, ha jogtalannak tartják a követelést. A legrosszabb, amit ilyenkor tehetünk, ha nem teszünk semmit. Ugyanis, ha nem mondunk ellent a követelésnek – hiába jogtalan, rossz összeg szerepel rajta vagy már elévült -, a fizetési meghagyás jogerőre emelkedik, a követelés pedig végrehajthatóvá válik, így heteken belül végrehajthatják a bankszámlánkon lévő pénzt vagy letilthatják a fizetésünk egy részét.

Mi is az a fizetési meghagyás?

A fizetési meghagyásos eljárás a lejárt tartozások – például ki nem fizetett számlák, magánkölcsönök, károkozás – érvényesítésében nyújt egyszerű, pereskedés nélküli lehetőséget. Ezzel a jogi megoldással már néhány héten belül a pénzéhez juthat az, akinek tartoznak. Fizetési meghagyásos eljárást bárki kezdeményezhet, legyen szó magánszemélyről vagy vállalkozásról, például egy közüzemi szolgáltatóról. A fizetési meghagyást nem közvetlenül az küldi, akinek tartoznak, hanem a közjegyzők jogosultak ilyet kibocsátani.

Az eljárást bármelyik közjegyzőnél lehet kezdeményezni magánszemélyként, és legalább az adós nevét, címét, a követelés összegét és egyéb adatait kell feltüntetni az erre szolgáló űrlapon, valamint befizetni az eljárás díját. A kérelmet elektronikus úton, papíralapú nyomtatványon, valamint szóban lehet benyújtani, előterjeszteni. A jogi személy és az, aki az elektronikus ügyintézésről szóló törvény alapján elektronikus ügyintézésre köteles, kizárólag elektronikusan – minősített elektronikus aláírás és időbélyegző használatával – nyújthat be fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmet a MOKK erre szolgáló rendszerén keresztül. Ha valaki nem rendelkezik minősített elektronikus aláírással, akkor beszerezhet egyet vagy jogi képviselőhöz fordulhat.

Bizonyítékot nem lehet csatolni a kérelemhez, persze nem árt, ha valamilyen dokumentummal igazolni tudja a jogosult a tartozást. Erre akkor lehet szükség, ha az adós nem ért egyet a követeléssel és ellentmondással él. Ilyenkor ugyanis az eljárás a bíróságon folytatódik tovább, ahol bizonyítani kell, hogy valóban tartozik.

Mi a teendő, ha fizetési meghagyást hoz a postás?

A legfontosabb, hogy mindenképpen vegyük át a levelet, a legrosszabb megoldás az, ha homokba dugjuk a fejünket. Ugyanis, ha másodszorra sem vesszük át a küldeményt, a fizetési meghagyást a második megkísérlést követő 5. munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni. Ekkor a hitelező kezdeményezheti a végrehajtását, amelynek következtében a bankszámlánkon lévő pénzt vagy a fizetésünk egy részét levonhatja a végrehajtó. Ha nem értünk egyet a követeléssel, mert rossz összeg szerepel benne, időközben már rendeztük a tartozást, még nem esedékes a fizetés vagy egyáltalán nem is tartozunk, a fizetési meghagyás kézbesítésétől számított 15 napon belül ellent kell mondanunk.

Mint természetes személy, ellentmondani szóban bármelyik közjegyzőnél, papíralapon – mely beadvány postán is feladható – pedig annál a közjegyzőnél lehet, aki a fizetési meghagyást kibocsátotta. Továbbá az ellentmondást az fmh.mokk.hu oldalon elektronikusan is előterjeszthetjük. Ehhez azonban regisztrálnunk kell az oldalon és szükséges, hogy névre szóló minősített elektronikus aláírás és időbélyegző álljon a rendelkezésünkre. Aki a fentebb írtak szerint elektronikus iratbeadásra köteles (pl. cég, egyéni vállalkozó), kizárólag elektronikusan nyújthatja be az ellentmondását. Ellenkező esetben a közjegyző azt hiánypótlási felhívás kibocsátása nélkül visszautasítja.

Ellentmondani azonban csak akkor érdemes, ha alaptalan vagy túlzott a követelés, a tényleges adósságot ugyanis előbb-utóbb biztosan rendeznünk kell, emellett a bírósági eljárás költségeit és a késedelmi kamatokat is fizetnünk kell, ha elveszítjük a pert. Ha a követelés jogos, de nem tudjuk kifizetni a tartozást, időhúzás helyett érdemesebb egyeztetnünk az eljárás kezdeményezőjével, vagy a közjegyzőtől fizetésre halasztást, esetleg részletfizetést kérnünk.

Elévült a tartozás, így is behajthatják?

Fontos különbséget tenni a lejárt és az elévült tartozás között. Ha egy tartozás lejárt, az azt jelenti, hogy már elmúlt a fizetési határideje, vagyis jogosan követelik, hogy fizessünk. Ezután kezdődik meg a tartozás elévülése. Az általános elévülési idő 5 év, de vannak más esetek is. A munkajogi igények elévülési ideje például főszabály szerint 3 év.

Azonban, ha egy tartozás elévült, az nem jelenti azt, hogy meg is szűnt. Vagyis a hitelező vagy a szolgáltató, akinek tartozunk, ugyanúgy küldhet felszólító levelet, és kezdeményezhet fizetési meghagyásos eljárást, de ha erre hivatkozva ellentmondunk a követelésnek, bírósági úton már nem kényszerítheti ki a fizetést. Azt is fontos tudnunk, hogy a közjegyző nem vizsgálja hivatalból, hogy egy követelés jogos-e vagy elévült-e. Bizonyítékok hiányában nincs is erre lehetősége. Abban az esetben például, ha a jogosult valamilyen menthető okból nem tudja érvényesíteni a követelését, az elévülés bekövetkezése tolódhat, vagy bizonyos – a Polgári Törvénykönyv által felsorolt – tények megvalósulása esetén az elévülési idő újra is indulhat.  Tehát az, hogy eltelt 5 év a követelés esedékessége óta, nem jelenti feltétlenül azt, hogy a követelés elévült.

Az elévülést csak akkor veszik figyelembe, ha az adós arra külön hivatkozik. Ha ezt nem teszi meg, akkor abban az esetben is kötelezhetik a fizetésre, ha a tartozás időközben már elévült.

Ha tehát egy olyan tartozásról kapunk fizetési meghagyást, amely már elévült, mondjunk ellent az elévülésre hivatkozva, különben néhány héten belül végrehajtás indulhat ellenünk. A követelés kifizetése után pedig már nem lehet elévülésre hivatkozni, vagyis, ha kifizettük vagy behajtották az elévült tartozást, már nem követelhetjük vissza azt.

Fizetési meghagyással kapcsolatos kérdése van? Vegye fel velünk bátran a kapcsolatot.

forrás: kozjegyzotkeresek.hu