The Kronberg Circle

A határon átnyúló ügyletek elterjedése okán napjainkra elengedhetetlenné vált a közjegyzők nemzetközi szinten való együttműködése. Ezt felismerve, a világ különböző országaiban tevékenykedő közjegyzők 2016-ban létrehozták a nemzetközi együttműködésüknek keretet adó Kronberg Circle együttműködést.

Míg a XX. században mennyiségileg is kevesebb nemzetközi elemmel rendelkező jogviszonnyal kellett számolni, a XXI. század elejére látványosan intenzívebbé vált a közjegyzőség nemzetközi kölcsönhatásrendszere a határon átnyúló közjegyzői eljárások komplexebbé válásával. Az utóbbi évtizedben lényegesen megváltozott a közjegyzői eljárások nemzetközi környezete, a nemzetközi gazdasági kapcsolatok előtérbe kerülése, és az európai fizetésképtelenségi eljárások elterjedése új kihívások elé állította a jogalkalmazókat.

Irodánk a kor új elvárásinak megfelelve 2021. márciusában csatlakozott a Kronberg Circle együttműködéshez, mely elsősorban azzal a céllal jött létre, hogy elősegítse a különböző jogi kultúrákban tevékenykedő közjegyzők határon átnyúló ügyletekkel kapcsolatos tapasztalatainak megosztását. Az együttműködés a nemzetközi kapcsolatok erősítése iránt elkötelezett közjegyzői irodákat kapcsolja össze, hogy az előttük eljáró ügyfelek számára a határon átnyúló ügyletek intézése gördülékenyebbé, és gyorsabbá váljon.