Illetékesség

Közjegyzői okiratok, záradéki tanúsítványok, hitelesítések: a közjegyző hivatali helyiségében eljárva bármely közjegyzői okirat-szerkesztési ügyben illetékes. Helyszíni eljárás esetében Budapest egész területén, a főváros közigazgatási határain belül vagyunk jogosultak eljárni.

Hagyatéki ügyekben: március vagy szeptember hónapban elhunyt, Budapest IX. kerületi utolsó bejelentett lakcímmel rendelkező (vagy a jogszabály szerinti egyéb okból az iroda illetékességébe került) örökhagyók hagyatéki ügyei tartoznak az irodánkhoz.

Egyéb közjegyzői nemperes eljárásokban: az általános illetékességi szabályok szerint a közjegyző illetékességét a kérelmező lakóhelye vagy tartózkodási helye, jogi személy kérelmező esetén pedig székhelye alapítja meg. Ugyanakkor egyes közjegyzői nemperes eljárások vonatkozásában különös illetékességi szabályok is érvényesülnek, ezért illetékességgel kapcsolatos további kérdései esetén kérjük forduljon irodánkhoz.