Dr. Tóth Ádám

Mađarska javnobilježnička služba, kao i sudac, svoju djelatnost vrši neovisno i nepristrano unutar pravosuđa, te njegova djelatnost spada u  tzv. ne parnični postupak.

Prava stranaka javni bilježnik i javnobilježnički postupak osigurava uz maksimalno čuvanje javnobilježničke tajne. Cilj djelovanja javnog bilježnika je da u svezi svakog predmeta, koji spada u njegovu nadležnost pomogne nespornu afirmaciju zakonskih propisa.

Jedan od primarnih zadaća javnog bilježnika je sastavljanje javnobilježničkog akta na temelju bilo kojeg ugovora (npr. o zajmu, o nasljeđivanju, o bračnoj zajednici, o izdržavanju, o darovanju, o kupo-prodaji, o osnivanju privrednog društva, itd.) i pravne izjave (npr. testament, izjave o prihvaćanju i priznavanju duga, ovlast). Javni bilježnik zadržava izvorni primjerak javne isprave, o čemu je dužan sastaviti i strankama predati ovjereni otpravak i prijepis. Javnobilježnička isprava se ne može eliminirati, i ne može se izgubiti. Kontinuitet čuvanja javnobilježničke isprave neovisno od javnog bilježnika osiguravaju i javnobilježničke pismohrane. Javnobilježnička isprava ima posebnu dokaznu vrijednost, u svezi pravne radnje koja je navedena u ispravi, tj. da je izjavu dala osoba, koja je navedena u javnoj ispravi i to na način, u vrjemenu i u mjestu koje je tu u ispravi navedeno. Javni bilježnik čita pripremljeni tekst isprave, njezin sadržaj i pravne posljedice objašnjava na način da to i jedna neupućena osoba sa lakoćom razumje, tj. prevodi na razumljiv, svakodnevni jezik. Na temelju javnobilježničke isprave izvršenje je direktno, bez parničnog postupka. To znači, ukoliko bilo koja strana ne izvrši svoju obvezu iz ugovora, na molbu, javni bilježnik javnobilježničkoj ispravi dodaje klauzulu o izvršivosti, ukoliko inače postoje svi zakonski uvjeti. Stranke na taj način mogu izbjeći dugogodišnje sporove. Nadalje, dodatna prednost je pravni naslov europske izvršivosti, koji omogućava, da se na teritoriji EU-a nesporna potraživanja neminovno sprovedu na temelju javnobilježničke isprave.

Dostupnost javnom testamentu, koji je sastavljen u vidu javnobilježničke isprave ili ličnom testamentu, koji je deponiran kod javnog bilježnika osigurava Zemaljska Evidencija Testamenata.
Javni bilježnik se ne bavi samo sa ovjerom potpisa i preslika, i ne prihvaća se samo ulaganju mjeničnog protesta, nego svjedoči sa posebnom dokaznom snagom o drugim pravno značajnim činjenicama kao što su npr. skupština privrednih društava, aukcije, ždrebanja, natječajni postupci, posvjedočenje postojanja lica itd. Javni bilježnik ima pravo na izdavanje potvrda o podacima javnih registara, tj. može da izda ovjereni vlasnički list ili izvod iz sudskog registra trgovačkih društava.
Javni bilježnik po zakonu može primiti na čuvanje isprave, novac i  predmete od vrijednosti. Javni bilježnik ima pravo na povjerljivo čuvanje novca i predmeta od vrijednosti ako prilikom sastavljanja javnobilježničke isprave i u svezi sadržaja isprave stranke to posebice zahtijevaju. Javni bilježnik novac i predmete od vrijednosti, koje je primio na čuvanje, u svakom slučaju treba hraniti zasebno od svoje imovine.

Ukoliko se uništi ili se izgubi vrijednosni papir, štedna knjižica, u postupku za nadoknadu javni bilježnik pruža pomoć.

Platni nalog potpomaže bržu naplatu nespornih, ali već dospjelih potraživanja. Pravna lica i poduzetništva molbe mogu predati elektronskim putem, dok je fizičkim licima omogućena predaja molbe na papiru bilo kojem javnom bilježniku. Dospjela potraživanja unutar EU-a, a koja prelaze državne granice, mogu se sprovesti europskim platnim nalogom uz pomoć javnog bilježnika.
Donošenje rješenja o nasljeđivanju u ostavinskim stvarima je u funkciji javnog bilježnika. Cilj javnobilježničkog postupka je da sva pitanja u svezi nasljeđivanja budu nesporno riješena primjenom prava, dok stranke dobivaju sveobuhvatne informacije o pravnoj prirodi stvari.
Kod javnog bilježnika moguće je obaviti prethodni dokazni postupak, pri čemu ili van tog postupka može se zatražiti mišljenje sudskog vještaka.

Javni bilježnik vodi Evidenciju Izjava o vanbračnoj zajednici (životna zajednica). Ova Evidencija dokazuje stvaranje i ukidanje životne zajednice.

U našem uredu rado vam stojimo na raspolaganju na mađarskom, engleskom i njemačkom jeziku.

Javnobilježnički ured Dr. Tóth Ádáma od 1998. godine radi u Budimpešti, u IX kvartu, u Ferencvarošu, u ulici Ráday pod brojem 34. Naš javnobilježnički ured obavlja sve poslove, sa kojima se bave i ostale javnobilježničke kancelarije širom Mađarske. Javni bilježnik, Dr. Tóth Ádám, posjeduje certifikate na engleskom i na njemačkom jeziku. Zahvaljujući posjedovanju jezičnih certifikata članovi ureda imaju pravo na obavljanje poslova, na sastavljanje javnobilježničke isprave na dotičnim jezicima. Javnobilježnički ured Dr. Tóth Ádáma je nadležna u ostavinskim stvarima u Ferencvarošu u svezi građana koji su preminuli između ožujka i rujna; sastavljanje isprava ili potvrde na teritoriji Budimpešte moguće je i na licu mjesta.

Kontakti:

Adresa: H-1092 Budapest, Ráday utca 34. I/8.
Poštanska adresa: 1461 Bp. Pf.: 230.
Telefon: +36 1 476 0158; +36 1 476 0270
Fax: +36 1 476 0271
E-mail: notar@notar.hu
Slanje E-mail-a | Mapa

Radno vrijeme ureda:

Ponedeljak – Srijeda: 9-12 i 13-18 h
Četvrtak: 9-12 i 13-19 h
Petak: 9-12 i 13-16 h.

Ured javnobilježničke poslove obavlja i van radnog vrjemena uz prethodni dogovor.

Book an

cím dekoráció

appointment

cím dekoráció

Our civil law notary office can prepare any notarial deed in English and German and an authentic English or German translation of the Hungarian notarial deed drafted by us.

For faster administration, please make an appointment using the interface below.