Az örökhagyó után nem maradt hagyatéki vagyon, azonban öröklésre jogosultságomat mégis szeretném igazolni. Mi a teendő ebben az esetben?

Ha ugyan az örökhagyó után hagyatéki vagyon nem maradt, de az öröklési rend igazolása valakinek a jogos érdeke (például életbiztosítás kedvezményezettje), öröklési bizonyítvány kiállítása kérhető.