Meg kell-e jelenni személyesen mindkét szerződő félnek a közjegyzőnél?

Igen, főszabály szerint a szerződés közjegyzői okiratba foglalásának alkalmával mindkét félnek jelen kell lennie a közjegyző irodájában, és a közjegyző előtt személyesen kell aláírniuk a szerződést. Amennyiben valamelyik szerződő fél a közjegyző előtt nem tud személyesen megjelenni, meghatalmazottal is képviseltetheti magát. Ha a felet a közjegyzői okirat elkészítésénél meghatalmazott képviseli, a meghatalmazást közjegyzői okiratba vagy olyan magánokiratba kell foglalni, amelyben a fél aláírását közjegyző, bíróság, más hatóság vagy magyar külképviseleti szerv hitelesítette.