Milyen dokumentumok szükségesek a hagyatéki tárgyalásra?

  • végintézkedés (amennyiben az örökhagyó után maradt),
  • meghatalmazás,
  • a hagyaték tárgyát képező gazdasági társaság létesítő okirat,
  • az örökhagyóval történt házasságkötésének időpontját és helyét igazoló házassági anyakönyvi kivonat,
  • a hagyaték tárgyát képező gépjármű forgalmi engedély és törzskönyv,
  • a személyazonosító igazolvány (ennek hiányában kártya formátumú vezetői engedély vagy útlevel),
  • a lakcímkártyáját, lakcímkártya hiányában egyéb személyi számot igazoló igazolvány,
  • azdókártya,
  • a temetési számlák.