Mit kell tartalmaznia a kérelemnek?

A kérelemnek tartalmaznia kell:

  • a kérelmező nevét, lakóhelyét (székhelyét),
  • az eljárás lefolytatására irányuló kifejezett kérelmet,
  • rövid tényállást,
  • a kérelem előterjesztésének indokait, azokat a körülményeket, amelyeknek alapján az eljárás lefolytatásának van helye,
  • nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy az ügyben per vagy büntetőeljárás nincs folyamatban,
  • az illetékes közjegyző megjelölését és a közjegyző illetékességének megállapításához szükséges adatokat,
  • a szakértői vizsgálat esetén annak tárgyát és helyét, valamint azokat a konkrét kérdéseket, amelyekre vonatkozóan a szakértőnek véleményt kell nyilvánítania,
  • előzetes bizonyítás elrendelése iránti kérelem esetén a kérelemnek tartalmaznia kell a bizonyítani kívánt tényeket és az arra vonatkozó bizonyítékokat, azokat a körülményeket, amelyek az előzetes bizonyítást indokolják, meghatározott esetben pedig az ellenfelet is meg kell jelölni.

Az igazságügyi szakértő kirendelése iránti kérelemben ellenfelet megjelölni nem kell.