Ajándékozási szerződés

Ajándékot adni és kapni is öröm. Hogy később se vegyüljön üröm ebbe az örömbe, érdemes az ajándékozás során közjegyző közreműködését kérni, különösen akkor, ha az ajándékozót valamilyen feltevés vagy elvárás vezérli az ajándékozásban, aminek későbbi meghiúsulása esetén akár az ajándék visszakövetelésének is helye lehet. Ezekben az esetekben a közjegyzői okirat mint közokirati bizonyíték fogja bizonyítani a jövőre nézve az ajándékozás körülményeit és feltételeit, megelőzve az ezzel kapcsolatos későbbi vitákat, és ami szintén fontos, egyértelművé téve az ajándékozott vagyontárgy eredetét.

Ingatlan ajándékozása esetén a tulajdonjog földhivatali átvezetéséhez közokirat vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokirat szükséges. A közjegyző elkészíti a szerződést, elintézi a földhivatali ügyeket, valamint tájékoztatja a szerződő feleket jogaikról és a szerződéshez kapcsolódó kötelezettségeikről.

Miért jár jól, ha közjegyzőnél köti az ajándékozási szerződést?

  • Közvetlen végrehajthatóság

A közjegyzői okiratban foglaltak – amennyiben a törvényi feltételeket teljesítik – közvetlenül végrehajthatók, ami azt jelenti, hogy a kötelezettségek nemteljesítése esetén a feleknek nem kell bírósághoz fordulni és hosszú éveken keresztül pereskedni.

Ha az ajándék átadása vagy éppen visszaadása válik kérdésessé, azaz az ajándékozó az ígért ajándékot mégsem adja át, vagy méginkább ha a megajándékozott a visszakért ajándékot nem szolgáltatja vissza, a közjegyzői okirat alapján az ajándék átadása vagy éppen visszaadása közvetlen bírósági végrehajtás keretében, per nélkül kikényszeríthető.

  • Teljeskörű tájékoztatás

A közjegyző mint független és pártatlan hatóság köteles tájékoztatni a feleket a vonatkozó jogszabályok tartalmáról, vizsgálni azt, hogy a szerződéskötésnek vannak-e nyilvánvaló jogi akadályai (például szerződéskötési képesség hiánya, megtévesztés, kényszer, fenyegetés stb.), illetve a szerződésnek vannak-e nyilvánvalóan jogellenes rendelkezései. Az eljárás során a közjegyző tájékoztatja a feleket az ügylethez kapcsolódó illetékjogi és egyéb szabályokról.

  • Tulajdoni lap, cégkivonat lekérése, dokumentumok vizsgálata

A közjegyző hiteles tulajdoni lap vagy cégkivonat lekérdezésével az aktuális tulajdoni viszonyokról és a képviselőként eljáró személyek képviseleti jogáról meggyőződik, illetve a felek személyazonosságát a központi nyilvántartásból ellenőrzi.

Milyen dokumentumok szükségesek a szerződéskötéshez?

  • A szerződő felek személyi igazolványa/vezetői engedélye/útlevele és lakcímkártyája, adókártyája,
  • a szerződéssel érintett ingatlan helyrajzi száma,
  • a szerződéssel érintett ingóság beazonosításához szükséges adatok (pl. alvázszám, lajstromszám, számlaszám stb.).

Kell-e az ajándék után illetéket fizetni?

Igen, a megajándékozottnak ajándékozási illetéket kell fizetnie, kivéve, ha az ajándékozó a megajándékozott egyenes ági rokona (ideértve az örökbefogadáson alapuló rokoni kapcsolatot is), házastársa vagy testvére.

Azokat az egyéb speciális eseteket, melyek mentesek az ajándékozási illeték megfizetése alól, az illetékekről szóló törvény 17. §-a tartalmazza. Minden más esetben azonban az ajándékozás illetékfizetési kötelezettséget von maga után. Az ajándékozási illeték általános mértéke az ajándék tiszta értékének 18 százaléka. Lakástulajdon, valamint lakástulajdonhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog ingyenes szerzése esetén az illeték mértéke 9 százalék.

Foglaljon Nálunk

cím dekoráció

Időpontot

cím dekoráció

A gyorsabb ügyintézés és a várakozási idő lerövidítése érdekében kérjük, hogy az alábbi felület kitöltésével egyeztessen előzetesen időpontot irodánkkal.