Az aláírási címpéldány a cégeket képviselő tisztségviselők aláírásképének azonosítására szolgál. Célja azt biztosítani, hogy a cég képviseletében ne járhasson el más, mint aki erre személy szerint jogosult. Az aláírási címpéldány tehát a cégjegyzésre jogosult személy névaláírásának vagy kézjegyének valódiságát tanúsítja, de kiemelendő, hogy magát a képviseleti jog fennállását nem tanúsítja. Fontos megjegyezni, hogy a közjegyző az ügyfél részére az aláírási címpéldány fejrészének kivételével magánokirat-tervezetet nem készíthet.

Amennyiben például bankszámlanyitásnál, pályázatok benyújtásánál, szerződések megkötésénél aláírási címpéldányra van szüksége, forduljon irodánkhoz bizalommal.