Megfigyelhető tendencia, hogy egyre többen kérik közjegyző közreműködését elsősorban ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés közjegyzői okiratba foglalására.

Ha attól tart, hogy bérlője nem fizeti a bérleti díjat, közüzemi tartozásokat halmoz fel, illetve nem lesz hajlandó kiköltözni a bérleményből, akkor a közjegyző által készített, közokiratba foglalt bérleti szerződéssel érezheti a leginkább biztonságban magát. Ekkor a közjegyző segít a bérleti szerződés (lakás, üzlethelyiség, egyéb kereskedelmi célú ingatlan) olyan módon történő megszövegezésében, hogy az alkalmas legyen a benne foglalt valamennyi kötelezettségvállalás mindkét fél részéről történő kikényszeríthetőségére, továbbá a feleket pontosan és pártatlanul tájékoztatja valamennyi cselekményük jogi következményeiről. A közjegyzői okiratban létrejött bérleti szerződés esetében a felmerülő jogviták nagy valószínűséggel per nélkül oldódnak meg, vagy fel sem merülhetnek.

Miért jár jól, ha közjegyzőnél köti meg a bérleti szerződést?

  • Közvetlen végrehajthatóság

A közjegyző által készített szerződés közokirat, különleges bizonyító erővel bír, és egyéb feltételek fennállása esetén közvetlenül végrehajtható. Ezt azt jelenti, hogy amennyiben a bérlő nem fizeti a bérleti díjat, elmarad a rezsi- és közüzemi költségekkel, vagy a szerződés megszűnését követően nem hajlandó kiköltözni a bérleményből, nem kell bírósághoz fordulnia és hosszan pereskednie, hogy hozzájuthasson pénzéhez vagy kiköltöztethesse a bérlőt. Annak érdekében, hogy gyorsan és hatékonyan érvényesíthesse jogait, a közjegyző végrehajtási záradékkal látja el a szerződést, amely alapján a végrehajtó közvetlenül behajthatja a tartozást, vagy akár rendőri közreműködéssel ki is teheti a bérlőt az ingatlanból.

  • Szerződés elkészítése, teljes körű tájékoztatás

A közjegyző okiratba foglalja a felek szerződéses jognyilatkozatait. A szerződés aláírásakor jelen kell lennie és alá kell írnia a közokiratot a Bérbeadónak és a Bérlőnek is. A közjegyző köteles tájékoztatni a feleket a vonatkozó jogszabályok tartalmáról, vizsgálni azt, hogy a szerződéskötésnek vannak-e nyilvánvaló akadályai (pl. szerződéskötési képesség hiánya, megtévesztés, kényszer, fenyegetés stb.), illetve a szerződésnek vannak-e nyilvánvalóan jogellenes rendelkezései. Arról is tájékoztatást ad például, hogy a szerződés kapcsán mikor, milyen illetéket kell fizetnie, milyen egyéb hatóságot kell felkeresnie.

  • További biztosítékok

A felek biztonsága érdekében a közjegyző köteles hiteles tulajdoni lap vagy cégkivonat lekérdezésével az aktuális tulajdoni viszonyokról és a képviselőként eljáró személyek képviseleti jogáról meggyőződni, illetve a felek személyazonosságát a központi nyilvántartásból ellenőrizni.

Amennyiben bérleti szerződést kíván kötni, Irodánk készséggel áll az Ön rendelkezésére. A bérleti szerződés mielőbbi előkészítése érdekében kérjük, kitöltve küldjék meg e-mail címünkre a szükséges adatokat tartalmazó nyomtatványt, mely ezen a linken keresztül érhető el.