Egyéb tények és körülmények, különösen versenytárgyalás, sorsolás tanúsítására a közjegyző akkor jogosult, ha ennek megtörténte vagy elmaradása jogkövetkezménnyel jár, és a tanúsítani kért eljárást a közjegyző jelenlétében folytatták le. Így például:

  • pályázatbontásról,
  • peren kívüli eskü megtételéről,
  • értékpapír fizikai megsemmisítéséről,
  • sorsolásról,
  • üzletrész árverésről,
  • árverésről,
  • bármilyen jogi jelentőségű tényről (pl. rövid szöveges üzenet (sms), weblapok tartalma, bérlemény birtokba vétele stb.).

A közjegyző tényeknek információhordozóra való felvételét azzal az eltéréssel tanúsítja, hogy a felvétel után az információhordozót az őrizetébe veszi, és a visszajátszás alkalmával tanúsítja, hogy az információhordozó tartalma a felvett ténnyel megegyező.

A tanúsítás történhet az irodában vagy helyszíni munka során is.