A Gépjármű Zálogjogi Nyilvántartás (gkZONY) az egyedi azonosításra kétséget kizáróan alkalmas ingó dolgok, azaz az alvázszámmal rendelkező gépjárművek Magyar Országos Közjegyzői Kamara által üzemeltett zálogjogi nyilvántartása.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2014. március 15-i hatálybalépése óta a Polgári Törvénykönyv hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1960. évi 11. törvényerejű rendelet 48/A. §-a szerinti, egyedi azonosításra kétséget kizáróan alkalmas ingó dolgok zálogjogi nyilvántartásába (gkZONY) új zálogjogot nem lehet bejegyezni. Ugyanakkor a még fennálló, a gkZONY-ba bejegyzett zálogjogok módosítása, valamint törlése továbbra is a 2014. március 14-én hatályban volt szabályok [80/2009. (XII. 28.) IRM rendelet] szerint történik.

A gkZONY-ba a hitelbiztosítéki rendszer internetes felületén keresztül bárki ingyenesen betekinthet.

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a 2014. március 15-e óta létrejött zálogjogot a hitelbiztosítéki nyilvántartásba kell bejegyezni.