A közjegyző közhiteles nyilvántartások adatairól is állíthat ki tanúsítványt, vagyis tanúsíthatja, hogy a kivonat vagy másolat a közhiteles nyilvántartás adataival megegyezik. A kiállított tanúsítvány (pl. hiteles cégkivonat, hiteles tulajdoni lap) a nyilvántartást vezető szerv által kiállított kivonattal, másolattal, vagy bizonyítvánnyal azonos hatályú.

A közjegyző többek között az alábbi közhiteles nyilvántartások tartalmának lekérésére és tanúsítására jogosult:

­ – az Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálattól:

  • hiteles cégkivonat lekérés
  • hiteles cégbizonyítvány lekérés
  • hiteles cégmásolat lekérés
  • hiteles cég dokumentum lehívás (végzések stb.)

– TAKARNET számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerben nyilvántartott bejegyzéseket tartalmazó hiteles teljes vagy szemle tulajdoni lap lekérés
– a Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásból történő adatlehívás
– Civil Szervezetek Névjegyzékéből történő adatlehívás