A másolatok hitelesítése során a közjegyző azt tanúsítja, hogy a másolat a közjegyző előtt felmutatott eredeti okirattal mindenben megegyezik. A közjegyzői hiteles másolat az eredeti okirattal azonos hatályú, azaz ugyanolyan bizonyító erejű dokumentum. A másolatok hitelesítése elektronikus úton is elkészíthető, melynek során az elektronikus úton készített másolatot és kivonatot minősített elektronikus aláírással látja el a közjegyző.

A másolathitelesítés során bárki eljárhat, tehát az eljárása során a közjegyző nem vizsgálja, hogy kinek van szüksége a hiteles másolatra, bárki elmehet (pl. családtag, ismerős), akire az eredeti dokumentumot rá merjük bízni.

Fontos, hogy személyazonosító okmányról (pl. személyazonosító igazolvány, útlevél, vezetői engedély, lakcímkártya) hiteles másolatot csak az okmány tulajdonosa részére készítünk.