Lehetőség van arra, hogy a közjegyző pénzt, értéktárgyat és közforgalomban lévő értékpapírt bizalmi őrzés céljából átvegyen, de ezt az ügyfél csak közjegyzői okirat készítése során és azzal összefüggésben kérheti a közjegyzőtől. Értéktárgy átvétele esetén a közjegyző szakértői vélemény becsatolását kérheti az ügyféltől.

Pénz, értéktárgy és közforgalomban levő értékpapír bizalmi őrzés céljából történő átvételére a közjegyző akkor jogosult, ha a fél közjegyzői okirat készítése során és azzal összefüggésben felkérte a közjegyzőt a felsorolt értékeknek a másik fél vagy a feleken kívül álló (harmadik) személy részére történő átadásával, illetőleg bíróságnál vagy más hatóságnál való letétbe helyezésével. Éppen ezért a bizalmi őrzést tipikusan az ügyleti okiratok készítése során, az ügylet szerinti pénzszolgáltatás teljesítésére szokták igénybe venni (például adásvétel esetén a vételár eladónak történő átadása céljából).

A bizalmi őrzésről a közjegyző jegyzőkönyvet készít, amelyben az átvett pénz, értéktárgy és értékpapír leírása mellett többek között feltünteti az átadó személy nevét és nyilatkozatát az átadott pénz, értéktárgy értékpapír rendeltetéséről és az őrzési időt. A közjegyző az átvett pénzről, értéktárgyról és értékpapírról az átadó részére elismervényt ad.

A bizalmi őrzésbe vett pénz után kamatra az átadó vagy az átvevő személy jogosult, azonban a kezeléssel járó költségeket a közjegyző felszámíthatja.

Ha a fél rendelkezése szerint a bizalmi őrzésbe vett értéket a másik fél vagy harmadik személy részére kell átadni, a fél eltérő rendelkezése hiányában a közjegyző azt 15 napon belül köteles teljesíteni. Ha ez nem lehetséges, a közjegyző a félnek az értéket visszaadja vagy bírósági (hatósági) letétbe helyezi. Ha az értéket nem a másik fél vagy harmadik személy részére kell átadni, akkor azt a közjegyzőnek bíróságnál vagy más hatóságnál kell letétbe helyezni. A közjegyző a kérelem teljesítéséről értesíti az átadót.