Testületi ülés és az azon hozott határozat tanúsítása úgy történik, hogy a közjegyző a tanácskozás helyét és idejét, az azon hozott határozatokat és előterjesztett nyilatkozatokat – különösen azokat, amelyek az eljárás szabályszerűsége szempontjából jelentősek – jegyzőkönyvbe foglalja.

A tanúsítás során a közjegyző nem vesz részt aktívan az ülés levezetésében, hanem a jelenlétében történt tényeket tanúsítja.

Amennyiben a testületi ülésen vagy közgyűlésen történt eseményeket közjegyző jelenlétében kívánja lebonyolítani és az ott történt eseményeket közhitelesen kívánja igazolni, Irodánk készséggel áll az Ön rendelkezésére, angol és német nyelven is.