Ügyleti okiratok

Az ügyleti okirat közhitelesen tanúsítja az adott jogügyletre vonatkozó akaratnyilvánítás tényét. Ez egyrészt azt jelenti, hogy a közjegyző felel azért, hogy az általa készített okirat a valóságnak megfelelően tartalmazza a közjegyző jelenlétében történteket és elhangzott nyilatkozatokat, másrészt pedig azt, hogy mindez a törvény által előírt közokirat-szerkesztési szabályok betartásával történik.

Az ügyleti okirat lehet egyoldalú, amikor csak egy személy akaratnyilvánítását tartalmazza (pl.: végrendelet), ám legtöbb esetben többoldalú, amely esetben két vagy több személy nyilatkozatát foglalja a közjegyző közokiratba (pl. adásvételi szerződés, ajándékozási szerződés).

A közjegyzői okirat jelentősége és előnye a magánokiratokkal szemben abban nyilvánul meg, hogy a közjegyzői okirat, mint közokirat közvetlenül végrehajtható, nem csak Magyarország, hanem az Európai Unió országaiban is. Ez azt jelenti, hogy a benne foglalt kötelezettségek nem szerződésszerű teljesítése esetén a jogosultnak a követelés behajtása érdekében nem kell bírósághoz fordulnia és hosszú éveken keresztül pereskednie. Amennyiben a kötelezett a közjegyzői okiratban vállalt kötelezettségeinek nem tesz eleget, a jogosult kérelmére a közjegyző az közokiratot végrehajtási záradékkal látja el. A végrehajtási záradék alapján a végrehajtó közvetlenül, peres eljárás nélkül behajtja az adott követelést, a közjegyzői okirat tehát nagyban felgyorsítja azt az eljárást, amellyel a jogosult a pénzéhez juthat.

Szintén fontos a szerepe a közjegyzői okiratnak olyan jogügyletek esetén, melyek létrejöttét utóbb közokirattal akarnak bizonyítani – megelőzve a pereskedést vagy például egy adóhatósági vagyonosodási eljárást.

Irodánk eljár bármely polgári anyagi jogi jognyilatkozat és szerződés közjegyzői okiratba foglalása esetén.

Közjegyzői okiratba foglalható, tipikus jognyilatkozatok:

 • adósi kötelezettségvállalás (pl. kölcsön-, hitel-, zálog- vagy kezességi szerződés alapján)
 • befogadó nyilatkozat
 • élettársi viszonyra vonatkozó nyilatkozat
 • felmondó nyilatkozat
 • haszonélvezet, szolgalom alapítása
 • kiköltözési nyilatkozat
 • külföldi letelepedésével kapcsolatos nyilatkozat
 • meghatalmazás
 • nyilatkozat mesterséges megtermékenyítéshez
 • nyilatkozat szervátültetéshez
 • tartozáselismerő nyilatkozat
 • teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat
 • végrendelet

Közjegyzői okiratba foglalható, tipikus szerződések:

 • adásvételi szerződés (pl. ingatlan-adásvételi szerződés)
 • ajándékozási szerződés (pl. ingatlan-ajándékozási szerződés)
 • bérleti szerződés
 • csereszerződés
 • életjáradéki vagy tartási szerződés
 • élettársi közös vagyon megszüntetése, megosztása
 • élettársi vagyonjogi szerződés
 • engedményezés
 • halál esetére szóló ajándékozás
 • házassági vagyonjogi megállapodás, szerződés
 • házassági vagyonközösség megszüntetése, megosztása
 • hitel-, kölcsönszerződés, ezek biztosítéki szerződései
 • jogi személy alapítása, módosítása (pl. társasági szerződés)
 • kezességi szerződés
 • közös tulajdon megszüntetése
 • lízingszerződés
 • öröklési szerződés
 • öröklésről való lemondásról szóló szerződés
 • ráépítésről szóló szerződés
 • rendelkezés várt öröklésről
 • társasház alapító okirat
 • tartozásátvállalás
 • vételi jog alapítása
 • zálogszerződés

A közjegyzői okirat elkészítése során a közjegyző kötelessége, hogy meggyőződjék a fél ügyleti képességéről és jogosultságáról, továbbá valódi szándékáról, tájékoztassa a felet a jogügylet lényegéről és jogi következményeiről, világosan és egyértelműen írásba foglalja a fél nyilatkozatát, felolvassa az okiratot a fél előtt, meggyőződjék arról, hogy a közjegyzői okiratban foglaltak megfelelnek a fél akaratának.

Az okiratok felolvasása garanciális szabály, amely az ügyfelek érdekében történik és gyakorlati jelentőséggel is bír, ugyanis az aláírás, tehát a jogügylet létrejötte előtt ad még egy lehetőséget a lényeges kérdések tisztázására, tartalmának megmagyarázására, illetőleg javítására. A közjegyzőnek kötelessége meggyőződni arról, hogy az okiratban foglaltak a felek akaratával megegyeznek-e, amely leginkább a felolvasás során valósul meg.

Jogszabály által megengedett keretek között van lehetőség a felolvasás mellőzésére: kizárólag abban az esetben, amikor jogi képviselővel eljáró jogi személy ügyfelek kifejezetten kérik, hivatkozva arra, hogy a tervezet szövegét korábban megismerték.

További kérdése van az ügyleti okiratokkal kapcsolatban? Tekintse át a gyakori kérdésekre adott válaszainkat.

Foglaljon Nálunk

cím dekoráció

Időpontot

cím dekoráció

A gyorsabb ügyintézés és a várakozási idő lerövidítése érdekében kérjük, hogy az alábbi felület kitöltésével egyeztessen előzetesen időpontot irodánkkal.