Végrendeletek Országos Nyilvántartása

A Végrendeletek Országos Nyilvántartása (VONY) az okiratba foglalt és a letétbe helyezett végintézkedések adatainak központi, elektronikus nyilvántartása, melyet a Magyar Országos Közjegyzői Kamara működtet.

A közjegyző a VONY-ba jogszabály alapján az ügyfelek tájékoztatása mellett, de akaratuk ellenére is köteles bejegyezni az általa készített végintézkedést (végrendeletet, az öröklési szerződést, a halál esetére szóló ajándékozást és az öröklésről való lemondást), a nála nyílt vagy zárt letétbe helyezett végrendeletet és azok módosítását, visszavonását vagy visszavételét.

A hagyatéki ügyben eljáró közjegyző a hagyatéki ügyirat iktatásával egyidejűleg köteles lekérdezni a rendszert, hogy az örökhagyónak van-e a nyilvántartásba felvett végintézkedése. Pozitív válasz esetén megkeresi az azt őrző közjegyzőt, ügyvédet, hogy a végintézkedés egy példányát a hagyatéki irathoz csatolja.

A nyilvántartás nem nyilvános, abból adatot a hagyatéki ügyben eljáró közjegyző kérhet.

 

 

Foglaljon Nálunk

cím dekoráció

Időpontot

cím dekoráció

A gyorsabb ügyintézés és a várakozási idő lerövidítése érdekében kérjük, hogy az alábbi felület kitöltésével egyeztessen előzetesen időpontot irodánkkal.