Autó indítókulcs.

Miért küldik el közjegyzőhöz az autót lízingelőt?

Miért kell közjegyző a lízing folyamatához?

Aki néhány éven belül már lízingelt autót, az tudja, hogy a lízingbeadó cég a lízing feltételéül szabja, hogy ha a lízingbevevő korábban még nem regisztrált a hitelbiztosítéki nyilvántartásba, akkor azt tegye meg egy közjegyzőnél.

De mire is szolgál a hitelbiztosítéki nyilvántartás? Megmutatjuk!

A korábbi zálogjogi nyilvántartásokat 2014-ben felváltó hitelbiztosítéki nyilvántartás hitelesen tanúsítja, hogy a hitelbiztosítéki nyilatkozatot tevő a nyilvántartásban rögzített időpontban és a nyilvántartásban szereplő tartalommal hitelbiztosítéki nyilatkozatot tett. A hitelbiztosítéki nyilvántartásban többek között a zálogjogot, valamint a faktorálás, a pénzügyi lízing (például az autólízing), illetve a tulajdonjog-fenntartással történő eladás tényét tartalmazó hitelbiztosítéki nyilatkozatok szerepelnek.

Autólízing esetén a lízingbeadó cég köteles a lízingbeadás tényét és a lízingbevevő személyét a hitelbiztosítéki nyilvántartásba bejegyezni. Hitelbiztosítéki nyilatkozatot azonban csak regisztrált felhasználó és csak regisztrált felhasználóval szemben tehet. Emiatt mind a lízingbeadó cégnek, mind a lízingbevevőnek regisztrálnia kell a nyilvántartásba.

A regisztráció elektronikus aláírással otthonról is kezdeményezhető. (Sőt, aki közjegyzői közreműködés nélkül maga akar a későbbiekben nyilatkozatokat tenni, annak így is kell kezdeményeznie.), az érvényesítéséhez a kérelmezőnek mindenképp meg kell jelennie egy közjegyző előtt, ahol úgynevezett azonossági nyilatkozatot kell tennie.

Miért fontos a lízing bejegyzése a lízingbeadó számára?

A lízingnek a nyilvántartásba való bejegyzése azért fontos a lízingbeadónak, mert ha azt elmulasztja, és a lízingbevevő mégis megpróbálja eladni az autót, a tőle jóhiszeműen és ellenérték fejében vevő fél megszerezheti a tulajdonjogot.

Ha viszont a lízingbeadó cég megteszi a nyilatkozatot, akkor a gépjármű vevője nem hivatkozhat jóhiszeműségre. Hiszen, ha megnézte volna a hitelbiztosítéki nyilvántartásban az érintett jármű alvázszámát, tudomást szerezhetett volna arról, hogy a vagyontárgy nem azé, akitől ő megveszi. Ezért a hitelbiztosítéki nyilvántartás használatának ugyanolyan automatizmussá kellene válnia, mint egy ingatlan vásárlásánál a tulajdoni lap lekérésének.

Ki tekinthet bele a hitelbiztosítéki nyilvántartásba?

A nyilvántartásba bárki ingyen betekinthet az interneten, az adatok a hitelbiztosítéki nyilvántartás weboldalán keresztül lekérhetőek. A gépjárműveket alvázszám alapján lehet keresni. (https://hbny.mokk.hu/#x)

A nyilvántartásba egyébként csak egyszer kell regisztrálni, így aki már második autóját lízingeli, annak nem kell újból megjelennie a közjegyzőnél. A korábbi regisztrációt könnyen lehet igazolni a regisztráció során a közjegyzőtől kapott, közjegyzői záradékkal ellátott azonossági nyilatkozattal. De persze a lízingbeadó is le tudja ellenőrizni, hogy a hitelbiztosítéki nyilvántartásban szerepel-e a lízingbevevő vagy sem.

Forrás: Közjegyzőtkeresek.hu