Ajándékba kaptam, visszakérhetik?

Amikor három éve elkezdtem az egyetemet, kaptam egy lakást a szüleimtől, hogy ne kelljen albérletet fizetnem. Most viszont elégedetlenek a tanulmányi eredményemmel, és azzal fenyegetnek, hogy bármikor visszavehetik a lakást. Valóban megtehetik ezt?

Az ajándékokkal kapcsolatos egyik legfontosabb tudnivaló azok értékére vonatkozik. A törvény ugyanis megkülönböztet szokásos, illetve azt meghaladó mértékű ajándékokat. Ennek megítélése relatív, hiszen személyenként eltérő, mi tekinthető szokásos mértékűnek, de általános zsinórmértékként a bírósági gyakorlat egy gépkocsit már általában nem tekint szokásos mértékű ajándéknak. A szokásos mértékű ajándékot, például egy okostelefont, karórát vagy parfümöt az átadását követően már nem lehet visszakövetelni.

Egyes élethelyzetekben lehetőség van az átadott, nem szokványos mértékű ajándék visszakövetelésére, de csak szigorúan meghatározott feltételekhez kötve. Ilyenkor bíróság dönt, a körülmények megismerése és mérlegelése után. Egy pillanatnyi összeveszés, nézeteltérés még nem ad jogalapot az ajándék visszakérésére.

Mikor kérhető vissza az ajándék?

A szülők visszakövetelhetik például a lakást, ha a mindennapi életük legszükségesebb költségeit sem tudják már fedezni, de ez esetben is csak akkor, ha a lakás még megvan, és ha a visszaadása a gyerekük létfenntartásában nem fenyeget súlyos problémával, például a gyermek nem a lakás kiadásból él meg.

Mivel a bíróság a feleknek nem csak a jelenlegi helyzetét, de a jövőbeli kilátásait is figyelembe veszi, egy pillanatnyi nehézség nem feltétlen teremt alapot a visszakövetelésre. Amennyiben a bíróság mégis jogosnak találja az ajándék visszakövetelését, a gyerek felajánlhatja, hogy a visszaadás helyett rendszeres járadék fizetésével támogatja szüleit, így az övé maradhat a lakás.

Más a helyzet, ha a megajándékozott az ajándékozója ellen súlyos jogsértést, például testi sértést vagy durva becsületsértést követ el. Ilyenkor már nem csak az ajándék, de a helyébe lépett érték, például az eladásából származó vételár is visszakövetelhető. A körülmények viszont itt sem elhanyagolhatók, jó eséllyel hiába kéri vissza az ajándékot testi sértésre hivatkozva az, aki maga provokálta ki a veszekedést, és ő kezdeményezte a verekedést, de az ajándék akkor sem követelhető vissza, ha a megajándékozott „csak” tiszteletlen volt az ajándékozóval szemben.

A törvény szerint a visszakövetelés jogsértésre hivatkozva nem lehetséges, ha az ajándék vagy a helyébe lépett érték a jogsértés elkövetésekor már nincs meg, vagy az ajándékozó a sérelmet megbocsátotta. Megbocsátásnak, illetve a visszakövetelésről való lemondásnak minősül az is, ha az ajándékot az ajándékozó megfelelő ok nélkül, hosszabb ideig nem kéri vissza.

A visszaköveteléssel járó jogi procedúra mindenkinek kellemetlen, és kényelmetlen helyzeteket szül, ezért érdemes megfontoltan, körültekintően ajándékozni, és ügyvéd segítségével vagy közjegyző közreműködésével ajándékozási szerződést készíteni. Ingatlan ajándékozása esetén amúgy is kötelező a közreműködésük, mert a földhivatal csak közokiratba foglalt vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokirat alapján vezeti át a tulajdoni lapon a tulajdonosváltást.

Feltételhez kötve

Ajándékot valamilyen feltevés alapján is lehet adni, amit akár az ajándékozási szerződésben is fel lehet tüntetni. A szülők jogosan követelik vissza a lakást, ha azzal a feltevéssel adták, hogy a gyereküknek be kell fejeznie az egyetemi tanulmányait, amit nem teljesített.

Az ajándék tehát akkor is visszakérhető, ha azt valamilyen célból – például eljegyzésre, házasságkötésre – adták vagy feltételhez kötötték, de az meghiúsult, és enélkül az ajándékozásra nem került volna sor. Ugyanígy visszakérhető a nászajándék is, ha a házasság nem az ajándékozó hibájából hiúsult meg.

Előfordulnak olyan esetek, amikor az ajándékozásról a felek már szerződést kötöttek, de az ajándékot még nem adták át. Az ajándékozó ilyenkor is visszakövetelheti az ajándékot, ha megváltozik az anyagi helyzete, vagy bekövetkeznek azok a törvényi feltételek, amelyek ezt megalapozzák.