Előzetes bizonyítás keretében a közjegyző elvégezheti mindazon bizonyítási eljárásokat, amelyeket a bíróság is, azaz tanúkat hallgathat meg, szemlét tarthat, okiratot tekinthet meg, vagy igazságügyi szakértőt rendelhet ki.

Az eljárás azért lehet fontos a kérelmezőnek, mert bizonyítékokat szerezhet be egy későbbi eljárás esetére, vagy éppen egy szükségtelen eljárást előzhet meg vele. Különösen olyan esetekben lehet jelentősége, ahol a bizonyítékok megsemmisülhetnek, vagy megrongálódhatnak. A közjegyző ugyan nem dönt az adott jogvitákban, de azáltal, hogy előzetes bizonyítást rendel el, az így nyert bizonyítékot a kérelmező a bíróság előtt peres eljárásban felhasználhatja. Közjegyzői előzetes bizonyítás esetén – ha az ügyben per indul – a felperes jelentős illetékkedvezményben részesül.

Amennyiben előzetes bizonyítás keretében kéri a szakértő kirendelését, úgy az ellenérdekű felet meg kell jelölni, akit eljárásba a közjegyző bevon.

Az eljárás célja és eredménye

Az előzetes bizonyítás perelőkészítő, pergyorsító és perelhárító funkcióval egyaránt rendelkezik. Eredményeként születhet egyrészt szakértői vélemény, mely ugyanolyan bizonyítási eszköz, mint a perben kirendelt szakértő véleménye. Másrészt például szemléről vagy tanúkihallgatásról készült jegyzőkönyv, amely mint közokirat teljesen bizonyítja a benne foglalt intézkedés, nyilatkozat megtételét, az általa tanúsított adatok és tények valóságát.