A hitelbiztosítéki nyilvántartás a korábbi ZONY és GKZONY közhiteles zálogjogi nyilvántartási rendszereket váltotta fel. A hitelbiztosítéki nyilvántartás a zálogjogot, valamint a faktorálás, a pénzügyi lízing, illetve a tulajdonjog-fenntartással történő eladás tényét érintő hitelbiztosítéki nyilatkozatokat tartalmazza. Hitelbiztosítéki nyilatkozatot csak regisztrált felhasználó és csak regisztrált felhasználóval szemben tehet.

Regisztráció

A nyilvántartásba történő regisztráció háromféleképpen kezdeményezhető:

  • a hitelbiztosítéki rendszerben a https://hbny.mokk.hu honlapon elektronikus aláírással,
  • a hitelbiztosítéki rendszerben a https://hbny.mokk.hu honlapon elektronikus aláírás nélkül,
  • a közjegyző előtt, amennyiben a kérelmező nem rendelkezik elektronikus aláírással.

A kérelmezőnek meg kell adnia családi és utónevét, születési családi és utónevét, anyja születési nevét, születési helyét és idejét, lakcímét, valamint nyilatkoznia kell a felhasználói szabályzat elfogadásáról.

A regisztráció érvényesítéséhez a kérelmezőnek a közjegyző előtt a regisztrációs kérelmében közölt adatok valósággal egyezőségére és hitelességére vonatkozóan ún. azonossági nyilatkozatot kell tennie, melynek megtételére a regisztrációs kérelem sikeres benyújtásától számított 15 munkanap áll rendelkezésére. Ha a regisztráló e határidőt elmulasztja, új regisztrációs kérelmet kell előterjesztenie a hitelbiztosítéki rendszeren keresztül.

Ha a regisztrációját kérő egy meghatározott személy vagy szervezet nevében, annak állandó képviselőjeként kíván eljárni, képviseleti jogosultságát a regisztráció során közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal kell igazolnia. Az állandó képviselő törvényes képviselő, szervezeti képviselő, illetve ilyen képviseletre meghatalmazott személy lehet. Meghatalmazotti képviselet esetén a meghatalmazásban utalni kell arra, hogy azt a meghatalmazó állandó és általános jelleggel, visszavonásig adta.

A közjegyző által záradékolt azonossági nyilatkozatot a közjegyző átadja a kérelmező részére, s ez egyúttal a regisztrált felhasználó hitelbiztosítéki rendszerben rögzített adatairól szóló tanúsítványként is szolgál.

Hitelbiztosítéki nyilatkozat tétele

A hitelbiztosítéki rendszer regisztrált felhasználója a hitelbiztosítéki rendszer felületén az erre szolgáló adatlap kitöltésével és a hitelbiztosítéki rendszerbe történő továbbításával teheti meg a hitelbiztosítéki nyilatkozatokat. Minősített elektronikus aláírás hiányában a fél a hitelbiztosítéki nyilatkozatát is a közjegyző útján tudja a nyilvántartásban rögzíteni. A nyilatkozatok megtételéhez szükséges űrlapok a „Kapcsolódó kérelmek” sáv alól érhetőek el.