A perindítást elhárító és a felek közti egyezség létrehozását előmozdító fórumrendszer bővítéseként 2018. január 1. napját követően keresetindítás előtt a bíróságok mellett a közjegyzőtől is lehet polgári peres útra tartozó ügyben egyezségi kísérletre idézést kérni.

A közjegyző végzésével jóváhagyott egyezség a bíróság által jóváhagyott egyezséggel azonos hatályú. Az egyezséget jóváhagyó vagy azt megtagadó végzés ellen külön fellebbezésnek van helye. A sikertelen egyezségi kísérlet esetén a nemperes eljárás további eljárási lépések nélkül fejeződik be.