Lehetőség van arra, hogy a közjegyző az ügyféltől közjegyzői okiratot, váltót, információhordozót átvegyen megőrzés céljából.

Az ügyfelek bármely okirat tekintetében kérhetik, jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában, hogy a közjegyző azt vegye át tőlük megőrzés céljából. Az okirat átvételéről a közjegyző jegyzőkönyvet készít, amelyben az okirat megjelölése mellett többek között megjelöli az átadó személy adatait, az őrzési időt és az átvevő személy adatait. A közjegyző az átvett okiratról az ügyfél részére elismervényt ad. Mind a jegyzőkönyv, mind az elismervény közokiratként bizonyítja az okirat átvételét.

Az okirat kiadása során az okiratot átvenni szándékozó személy személyazonosságának megállapítása után a közjegyző ellenőrzi, hogy a fenti jegyzőkönyvben átvevőként megjelölt személy azonos-e azzal, aki az okirat kiadását kéri. A kiadásról külön jegyzőkönyvet kell készíteni, illetve annak ténye az átvételi jegyzőkönyvben is rögzíthető, és itt kell az átvevővel elismertetni az okirat kiadását.

Az okirat megőrzésének szabályait a váltó, valamint az információhordozók átvételére és visszaadására is alkalmazni kell.